Nyheter

2020-09: Norkyst har flyttet

Norkyst har flyttet til Gauselsplitten Sør, 3 etg., Gamle Forusvei 1, 4031 Stavanger.

2020-07: Wise Survey byttet navn til Norkyst

Wise Survey AS har byttet navn til Norkyst AS. Vi beholder organisasjonsnummer, adresse og tilbyr de samme tjenester.

2020-04: Kartverket har publisert veileder for bestilling av dybdemåling i havner / ved kai

Kartverket har publisert "Veileder for bestilling av dybdemåling i havner / ved kai". Kystverket har laget en artikkel angående temaet "Gir sjøfarande tilgang til betre djupnedata".

Åpne Kartverkets "Veileder for bestilling av dybdemåling i havner / ved kai"

2019-12: Wise Survey er nå kvalifisert i Achilles Utilities NCE

Vi ble kvalifisert i "Achilles Utilities Nordics and Central Europe" desember 2019.

Åpne "Certificate of Registration"

2019-10: Nyttig infomasjon fra Statens kartverk Sjø

Vi videreformidler nytting informasjon fra Kartverket - "Kartlegging, forvaltning og formidling av dybdedata".

Åpne dokument

2019-06: Gradering av detaljerte dybdedata — Det er ulovlig å utføre kartlegging i sjø uten nødvendig tillatelse

Alle detaljert sjøbunnsdata tettere enn 50 x 50 m innenfor 12-milsgrensen er gradert konfidensielt. Se "Lov om informasjon om bestemt angitte områder, skjermingsverdige objekter og bunnforhold" Disse må behandles i henhold gjeldene regler for graderte anskaffelser. Det kan søkes om en generell avgradering av data for et bestemt formål innenfor et begrenset område ved søknad til Kartverket / Forsvaret. Hvis det ikke er søkt om frigiving kan Wise Survey bistå med dette. Søknad har normalt en behandlingstid på 4 til 6 uker.

Åpne nyhetsbrev

2019-05: Bergen kommune anskaffer fremtidsrettet og samfunnsøkonomisk sjøkartlegging

Bergen kommune Vann- og avløpsetaten valgte våren 2019 Wise Survey AS som leverandør av presise bunnkotekart og sjømålingsdata for et ca. 19 km2 område i Salhusfjorden og Sørfjorden i forbindelse med planlegging av mulige traséer for nye sjøledninger for overføring av avløp og drikkevann.

Åpne nyhetsbrev

2018-11: Wise Survey AS er godkjent som leverandør av hydrografiske data til Kartverkets offisielle sjøkart

Wise Survey AS har gjennomført kvalifisering og har bestått kravene i henhold til Kartverket sin «Standard og godkjenningsordning for sjøkartlegging». Last ned sertifikat KVSD-sjømåling-002

Med denne godkjenningen kan vi levere sjømåling som kan brukes for oppdatering av offisielle nautiske produkter. Se publisering fra Kartverket: Nytt firma sertifisert til å sjømåle