Datainnhenting  |  analyse  |  visualisering  |  monitorering

Kartlegger kysten,
finner muligheter

Fra havner og kaianlegg til havbunnskartlegging og miljøanalyser, Norkyst hjelper deg å ta gode beslutninger om næring langs kysten.

Norkyst topografi

Utvalgte kunder

Havets tiår, 2020 - 2030

Kun 35% av den norske kysten er kartlagt på en god og forsvarlig måte

Norge har verdens nest lengste kystlinje, og i de kommende årene vil mye av verdiskapingen skje i det store blå. Vi kommer til å se endringer i alt fra matproduksjon og transport til teknologiutvikling, industrialisering og sikkerhet langs kysten. Derfor er det viktig med grundig og nøyaktig kartlegging av havbunn, skipsfarled og kaianlegg. Fordi det handler om vår fremtid.

Norgeskart
Topografi bak norgeskart

Havbunnskartlegging

Se havbunnen med nye øyne

 • Finn de beste rutene for fiberoptiske kabler og rørledninger.
 • Spot optimale områder for havbruksanlegg, sugeanker og vindparker.
 • Se alle detaljer på havbunnen med nøyaktig gjengivelse.
 • Finn elementer som kan gi kostnadsbesparelser i
  materialer og råvarer.
 • Foreta geofysiske målinger med bunnpenetrerende ekkolodd.
 • Unngå overraskelser i ettertid.

Havner og kaianlegg

Vit med sikkerhet.
Handle med trygghet

 • Dimensjonér kaianlegg for optimal drift.
 • Kartlegg tilstand, dybder, bunnsedimenter med mer.
 • Planlegg utbygginger og vedlikehold basert på nøyaktig data.
 • Avdekk feil, svakheter og mangler.
 • Overvåk endringer over tid.

Tjenester

Fra data til muligheter

Datainnhening

Norkyst bruker surveybåter, droner, eksisterende datasett og, i fremtiden, satelitt.

Norkyst - analyse

Analyse

Innhentet data blir prosessert, renset og behandlet med våre algoritmer.  

Norkyst - Visualisering 3 3d map

Visualisering

Beslutningsgrunnlaget for planlegging, budsjettering og gjennomføring.

Monitorering - Nordkyst sin programmvare på en laptop

Monitorering

Spor endringer over tid slik at du kan vite med sikkerhet og ta gode beslutninger.  

Karriere i Norkyst

Kysten har mange muligheter.

Også for deg.

Vi vokser og trenger flere medarbeidere som vil jobbe med én av fremtidens viktigste næringer – havet.

Ta kontakt